Archive for the ‘hund’ Category

«Bare for forrykte»

mai 9, 2012

Nobelprisen i litteratur ble i 1948 tildelt Hermann Hesse «for hans inspirerte skrivekunst som på en dristig og gjennomtrengende måte eksemplifiserer de klassiske humanistiske idealene, samtidig som det er framført med stor stilsikkerhet.»

Er det ikke dette alle forfattere ønsker, nettopp det å «eksemplifisere de klassiske humanistisiske idealene», på godt og vondt? For, la oss se det i øynene, idealer representerer ikke alltid «det gode» …

Fra Der Steppenwolf, 1927 (norsk utgave, oversatt av Peter Magnus, Gyldendal, Oslo 2007), side 49:

«Det var en gang en mann som het Harry, kalt Steppeulven. Han gikk på to ben, han hadde klær på seg og var et menneske, men en steppeulv var han like fullt. Han hadde lært meget av det som mennesker med god forstand kan lære, og var en nokså klok mann. Men hva han ikke hadde lært, var dette – å være tilfreds med seg selv og sitt liv. Det var han ikke i stand til, han var et utilfreds menneske. Det kom sannsynligvis av at han innerst inne i sitt hjerte, til enhver tid visste (eller mente å vite) at egentlig var han slett ikke noe menneske, men en ulv på steppen. Kloke mennesker kan vel strides om det – om han nå virkelig var en ulv – om han en gang, kanskje allerede før sin fødsel, var blitt hekset om fra ulv til menneske, eller om han var født som menneske, men var blitt utstyrt med en steppeulvs sjel og besatt av den, eller om, på den annen side, denne troen på at han egentlig var en ulv, bare var en innbildning eller noe sykelig i ham. For eksempel kunne det jo tenkes at dette mennesket i sin barndom hadde vært vilt og ubendig og uskikkelig, at hans oppdragere hadde prøvet å slå villdyret i ham ihjel og nettopp på den måten hadde skapt den innbildning og den tro i ham at han faktisk var et villdyr, bare med et tynt overtrekk av oppdragelse og menneskelignende egenskaper. Om dette kunne man snakke lenge og interessant, man kunne til og med skrive bøker om det; men Steppeulven ville ikke ha noen glede av det; for ham var det jo det samme om ulven var hekset eller prylt inn i ham eller bare var en innbildning i hans sjel. Det som andre kanskje tenkte om det, og det som han selv kunne tenke, var fullstendig verdiløst for ham; det trakk så allikevel ikke ulven ut av ham.
Steppeulven hadde altså to naturer, …»

Hunder kan ikke lese …

august 22, 2010

Fra boka Ekte vare, guiden til uforfalsket mat av Mats-Eric Nilsson:

«»Da Aftonbladets Karin Ahlborg avslørte at matvarene våre inneholder en rekke tilsetninger – for eksempel smaksforsterkere – som ikke er tillatt i hundemat, bad Svenska Dagbladets forbrukerreporter Henrik Annart om en kommentar fra Jordbruksverket. Verkets fôrekspert forklarte saken slik:

«Mennesket har sitt frie valg … Men dyrene kan ikke selv lese innholdsdeklarasjonen, og det er egentlig den eneste forskjellen som har gjort at reglene for dyrefôr er betydelig strengere.»

Tydeligere kan det ikke sies. Vi kan velge.»»

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))

En hund etter lyrikk – Jan Erik Vold

oktober 18, 2009

RIMG0326

 

sort snute
på arket
dikt lukter godt

 

Fra spor, snø, 1970

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))

Bokhyller er også for hunder

oktober 13, 2009

Desmond 2009Desmond har puttet sitt «lesestoff» i bokhyllen.

Desmond er en liten sort Schnauzer som vet å benytte seg av biblioteket.

Bokhylle også for hunder

Hunden i kunsten

oktober 13, 2009

The DogSom kan leses i forrige innlegg om Liv Emma Thorsens Hund! fornuft og følelser, er oppfatningen av hunden delt. Som motiv og symbol i kunsten, er dens rolle også framstilt på ulike premisser. I Østens kunst sees hunden som en tyv og en åtselseter. I Bibelen er hunden sjelden nevnt, untatt i noen få, ofte lite gunstige sammenheng. Plinius den eldre på den annen side, i sin Naturalis historia, ser hunden, i likhet med hesten, som det dyret som er mest trofast mot mennesket. En trofasthet som vi finner framstilt i kunsten fra Middelalderen og senere.

Tamsin Pickeral, med sin The Dog, har skrevet en bok om hunden, dens utvikling og dens plass i kunsten gjennom 5000 år. Andre bøker om samme tema, med en mer avgrenset periode i kunsten er Best in Show: The Dog in Art from the Renaissance to Today og Dogs in the Louvre-collection.

Som allegori i kunsten er hunden et symbol på den personifiserte troskap. I portretter kan den ligge ved en kvinnes føtter eller i hennes fang, og den symboliserer hennes trofasthet i ekteskapet eller til en avdød ektefelles minne. Den har samme betydning i dobbelportretter av mann og kone. Men hunden kan også være et symbol på misunnelse. Igjen denne dobbeltheten i synet på hunden.

Jacopo Bassano, Last Supper, 1524I scener fra Bibelen kan vi finne hunden liggende ved Judas’ føtter  under nattverdsmåltidet skjærtorsdag.

Hunden sees også som en følgesvenn i Melankolien, en av de fire temperamentene. Den er et symbol på Lukten, en av de fem sansene. Og den er en del av det trehodene monsteret som symboliserer visdom. I klassiske tema i kunsten er den ofte jegerens følgessvenn, som et eksempel et kjennetegn på Diana, jaktens gudinne.

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))

Drømmer hunder?

oktober 11, 2009

Fra forordet i boken Hund! fornuft og følelser av Liv Emma Thorsen, 2001, Pax Forlag

 Hundedrømmer«Drømmer hunder? Alle som har sett en hund klynke i søvne, sett den bevege potene som om den løper mens snuten vibrerer og det rykker rundt øynene, vil svare ubetinget ja på dette spørsmålet. Men hva drømmer de? Om møter med andre hunder, om fristende kjøttbein, om spennende lukter, om en god jakt på en hare – om frihet. Vi kan bare gjette.

Kan hende drømmer de som oss, at de gjør fantastiske ting: De klatrer i trær så naboens katt kan få seg en lærepenge en gang for alle, og de kan fly opp og gjøre kål på den talgklumpen som menneskene av ubegripelige grunner har hengt opp til kjøttmeisene.»

«Hunden befinner seg i spennet mellom fantasi og virkelighet. Tanker og forestillinger om hunden er bokens ene hovedfelt, det andre er selve hundeholdet. Gjennom historien har vi mennesker skrevet og snakket om hunder i både beundring og hatske tonelag. 1800-tallets hundeelskere tegnet et bilde av hunden som værende edlere enn mennesket selv – en trofast sliter og venn, lojal inntil døden. Andre fester seg ved kjøteren – en skitten og ussel representant for samfunnets utskudd. Den trofaste hunden, rasehunden og kjøteren er temaer som tas opp i del II, og kjøteren stikker snuten fram igjen i del V. Rasehundenes inntog i hundeverdenen førte til at skillet mellom edle og uedle hunder ble tydeligere, idet rasehunden ble tillagt den trofaste hundens gode egenskaper. Hundens vekslende livsbetingelser slik vi ser det i det praktiske hundeholdet, er tema for del III og IV. I del IV som omhandler den døde hunden, løper de to feltene, forestillingene og handlingene, sammen.»

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))