Archive for the ‘primstaven’ Category

Den første sommerdagen – sommermål

april 14, 2011

På vår primstav er den merket med et tre, med et kors i toppen. Været denne dagen skal holde i 7 uker framover. Kanskje kan vi da vente oss sol og litt kjølig vind her i sør?

I det lille heftet som følger med primstaven står det også «St. Tiburtus og St. Valerianus». Disse to katolske helgenene var brødre som led martyrdøden i Roma (denne dagen ?) på 100-200-tallet. Da kristendommen ble innført i Norge forsøkte man å koble den gamle norske kalenderen med den katolske kristne. Mulig dette er en slik sammenkobling?

Historien om Tiburtus og Valerianus og sistnevntes hustru St. Cecilia, musikkens skytshelgen, finnes avbildet flere steder i dagens Roma, som i kirken Santa Cecilia i bydelen Trastevere (på andre siden av Tiberen). I en nisje nedenfor høyalteret befinner det seg en statue av St. Cecilia.

Stefano Maderno (1576-1636) har framstilt henne liggende, med hodet vendt bort. Statuen er rørende, i all sin enkelthet.

((trykk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))

Andresmesse – på tide å fange julefisken

november 30, 2009

Nå må julefisken skaffes, står det i den gamle primstaven. Men det er jo ennå mer enn tre uker til jul, fersk julefisk blir det i så fall ikke? Når det blir kaldt og klart vær siger torsken inn på grunna, sies det. Jeg kan ikke bekrefte det selv, men gamle ordtak pleier å stemme. Så kunne fisken fanges og en kunne la fisken gå i stamper, der det var snø og stabilt vær kunne fisken fryses i snøfonna. Selvfølgelig kunne den også saltes, men så var den ikke lenger fersk. Sikkert er det mange måter å fange, oppbevare og tilberede julefisken på langs den lange norskekysten. Tegnet på primstaven er en fiskekrok.

Apostelen Andreas’ minnedag. Andreas var bror av Peter og fisker fra Gallilea. Ifølge legenden misjonerte han i Skytia, Russland, Tyrkia og Hellas. Han sies å ha helbredet mange og er Hellas’ og Skotlands skytshelgen.
Andreas ble henrettet av Egeas, den romerske guvernøren i Patras på Peloponnes. Han helbredet guvernørens kone, Maximillia og hun konverterte til kristendommen. Apostelen skal også ha overtalt henne til for alltid å nekte sin mann hans ekteskapelige rettigheter. Det sies at det var det siste, og ikke så mye hans forkynnelse, som ble hans bane. Etter sagnet ble han korsfestet, bundet fast på et liggende kors. Andreas blir i kunsten oftest framstilt som en gammel mann med hvitt hår og skjegg. Hans kjennetegn er korset, som regel i form av en X, noen ganger har han et nett med fisk eller en lengde tau, som symboliserer korsfestelsen. Som motiv kan han sees knelende foran korset, noen ganger med en visjon av jomfru Maria i himmelen.

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))

Tid for å spinne – Karimesse

november 25, 2009

Tiden for innearbeid er kommet. Spinning av ulla er en av syslene.

Karimesse er også en kirkelig høytid, til minne om den hellige Katharina. Katharina fra Alexendria omtales ikke i noen kilde fra antikken; men tekster fra middelalderen har mye å fortelle om henne. Hun skal i en disputas ha omvendt 50 filosofer. Etter legenden ble hun drept på befaling av den romerske keiser Maximus’ befaling (305); som fikk konstruert et pigget til tortur av helgenen, men et lyn fra himmelen ødela hjulet før det kunne skade henne. Hun ble senere halshogd. Kunsthistorisk attrubutt; hjul, helt eller brutt, en krone som peker mot hennes kongelige avstamming og/eller sverdet som ble brukt til hennes henrettelse. Som på bildet til venstre, kan hun også bli fremstilt holdende et palmeblad, et symbol som i den tidlige kristne kirke ble brukt om den kristnes seier over døden.
St. Katharina er beskytter for utdannelse og læring og kan i kunsten avbildes med symboler for læring; matematiske instrumenter, en globus og åpne bøker. Hun er vernehelgen for de filosofiske studier.

Ifølge legenden ble hennes kropp ført av engler til et kloster, St. Katharina kloster, ved fjellet Sinai i Egypt, hvor det hevdes at hennes relikvier fremdeles befinner seg. St. Katharinas popularitet blant de kvinnelige helgenene ble kun overskygget av den som ble Maria Magdalena til del.

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))

Alle skip for anker – Klemetsmesse

november 23, 2009


På primstaven 23. november ser vi et anker. Fra nå skal alle skip ligge for anker, snart legger isen seg i bukter og fjordarmer. Dagen er også blitt kalt båtsok.

Klemetsmesse har navnet sitt etter Clemens I, apostelen Peters andre eller tredje ettermann som biskop i Roma. Han regnes også som den første av kirkens apostoliske fedre.
Legenden forteller at fordi han ikke ville fornekte sin tro, ble han dømt til eksil og slavearbeid i marmorabruddene på Krim. Det sies at han slukket tørsten til sine medfanger ved å slå på en klippe, som Moses, og fikk vannet til å strømme ut. Han ble ledet til klippen av et lam og et av Clemens’ symboler, kjennetegn, i kunsten er lammet.

Et annet er ankeret, det tradisjonelle kristne symbolet for trofasthet og håp. Det knyttes også en legende til dette symbolet. Hans forfølgere bandt et anker til hans hals og kastet ham på sjøen. Vannet trakk seg tilbake og avdekket et tempel der man fant Clemens’ kropp. Fenomenet med vannet som trakk seg tilbake ble det sagt viste seg hvert år, og stedet ble et sted for pilgrimer. En kvinne som lot sitt barn bli igjen der det ene året, kom tilbake det neste og fant barnet i god behold, sovende i templet. 
Disse hendelsene finner vi som som tema og motiv i tidlig italiensk renessansekunst. Som hellig skikkelse avbildes Clemens i pavelig drakt.
Clemens I’s relikvier skal være begravet under høyalteret i basilikaen San Clemente i Roma.

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))