Archive for the ‘språk’ Category

Dialektmangfoldet i NRK

januar 13, 2013

Pieter Bruegel den eldre (1526/1530-1569), "Babels tårn" (1563), olje på eikepanel, 114 cam x 155 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien, wikimedia commons

Et innlegg i debatten om hensynet til journalistens rett til å snakke egen dialekt går foran hensynet til lytterne og deres mulighet for å forstå hva som blir sagt. Dette er ikke et innlegg mot dialekter. Problemet oppstår når det på NRK snakkes et språk som er vanskelig å forstå. Vi vet at mange med bare litt dårligere hørsel også har problemer når talen blir utydelig. Og hva med innflyttere som gjerne vil følge med på nyhetene, for eksempel?
Språk forener, se bare hva Bibelen forteller om hvordan Gud handlet da han så hvor sterke menneskene var da de hadde et felles språk.

Første Mosebok 11. kapitel
Menneskene vil bygge et tårn hvis topp skal nå opp til himmelen; Gud forstyrrer dette arbeide, idet han forvirrer deres tungemål og spreder dem; stedet kalles Babel, 1-9. …

Og hele jorden hadde ett tungemål og ens tale.
2. Og da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.
3. Og de sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglsten og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor sten, og jordbek istedenfor kalk.
4. Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når op til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden!
5. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge.
6. Og Herren sa; Se, de er ett folk og ett tungemål har de alle; dette er det første de tar seg fore, og nu vil intet være umulig for dem, hvad de så får i sinne å gjøre.
7. La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål!
8. Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt op med å bygge på byen.
9. Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

Spiselige idiom

september 23, 2009

La ver est dans le fruit, flickr 5.11.2006, ACreeping MalaisClotilde Dusouliers blogg Chocolate & Zucchini er det mange morsomme spiselige idiom. For de som liker mat og språk, da særlig fransk, er denne listen et funn. Som; La ver est dans le fruit. Marken er (inne) i frukten – skaden er allerede skjedd.

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))