Posts Tagged ‘historie’

Looking back – to Shanghai – year 1935

april 27, 2010

«The China Journal, Vol. XXII, January 1935, No. 1», editor Arthur de C. Sowerby.

A NEW YEAR AND A NEW ERA
by Arthur de C. Sowerby

As we enter upon the year 1935 an unmistakable feeling of optimism is in evidence on all sides.  The consensus of opinion concerning the past year is that it has been a bad one.  As events are shaping themselves we are justified in arriving at the conclusion that it has been a critical one in the history of mankind, for, by recognizing and facing up to some of the dangers that have been threatening the world, it would seem that we are well on the way to overcome those dangers and to eliminate many of the difficultis that beset the path leading to the Utopia for which all long.

In the United States of America it is claimed by those who should know that the President’s \»New Deal\» policy has resulted in definite signs of economic recovery.  Everything, as far as we can see, points that way.
There is the same feeling of optimism in the air as far as Great Britain is concerned, recent announcements having been made in the press by prominent statesmen to the effect that the corner has been turned  in the terrible depression that has prevailed during the last five years. (forts. …)

(more…)

Dagfinn Hauge – «Slik dør menn»

september 22, 2009

«I himlens forgård.

Akershus festningDet var bare åtte dager senere.

Igjen hadde tre nordmenn fått stadfestet sin dødsdom. Det var de tre fra Sandefjord: Johan Midttun, Øivind Ask og Andreas Bertnes. De hadde fått i stand en sender og søkt forbindelse med England. Lenger var de ikke kommet før en angiver sørget for at de ble stanset.

Vi satt i samme celle som de fem uken før. Dommen var falt for 10 dager siden, men stadfestelsen pleide å ta lenger tid, så denne kvelden kom helt uventet.

De var så forskjellige som de kunne være de tre, alder, lynne og utseende. Men allikevel så like i sin iver etter å tjene Norge.

Midttun var vokset opp i vindharde skjærgården vestpå, og den staute skikkelsen bar preg av det. Fåmælt var han, men det som ble sagt, kom med stille styrke. En tillitsfull barnetro hadde han tatt med seg fra heimen, og ingenting hadde rokket den. I kveld mer en noensinne var det hans beste styrke.

Ask var mer følsom og meddelsom. Alt han sa og gjorde var preget av hans varme hjertelag.

Bertnes var bare unggutten, men det var noe viljefast og bestemt i det åpne, ærlige ansiktet. Ikke en mine bar bud om uro og angst.

Vi setter oss ved et langbord. Midttun på den ene siden, vi tre på den andre. Det er helst Ask som fører ordet til å begynne med. «Hvordan er det etter døden, Hauge?» Det kom så alvorsfullt og intrengende. Hele mannen spurte.»

Fra: Dagfinn Hauge, Slik dør menn, Oslo, Lutherstiftelsens Forlag, 1945 (side 35).

Boken er ikke lenger å få kjøpt, må lånes eller kjøpes i antikvariat.

Boken kan også leses på Nasjonalbibliotekets nettside: http://www.nb.no/nbsok/nb/2cec026901e201857b8ded15af6e4d90?index=2#5.

((klikk her for å komme på forsiden av «t e r s k l e r»))