Posts Tagged ‘katolsk’

Britemesse 7. oktober

oktober 7, 2009
St. Birgitta, avbildet med sine kjennetegn. Helside miniatyr, funnet i en bønnebok fra 1476 til bruk i Birgittaordenen

St. Birgitta, avbildet med sine kjennetegn. Helside miniatyr, funnet i en bønnebok fra 1476 til bruk i Birgittaordenen

Ifølge primstaven graver bjørnen hiet sitt i dag og tørker lyngen til senga.

Dagen er oppkalt etter Den hellige Birgitta (ca 1303-73) født på Finstad i Uppland av adelig slekt. Hun ble i 1316 gift med Ulf Gudmarsson, lagmann i Närke (død 1344) og fikk 8 barn med ham. Allerede i sin barndom hadde hun syner. Kanniken magister Matthias av Linköping førte henne inn i tidens mystikk og bibelstudium. Som enke bosatte hun seg ved Alvasetra kloster og levde i streng askese. Her opplevde hun en rekke visjoner og audisjoner hvor hun så Kristus og hørte ham tale. Hennes åpenbaringer ble nedtegnet og utgitt på latin av magister Matthias.  Under et besøk på Vadstena slott fikk hun av Frelseren diktert regelen for en ny klosterorden. For å få pavens stadfestelse av sin klosterorden og for å gripe inne i de europeiske begivenheter – hun visste seg kallet til å opptre som botspredikant og refser – drog hun til Roma i 1349. Her ble hun med kortere avbrytelser til sin død i 1373. Forfallet i Roma opprørte henne, og hun besvor paven i Avignon om å vende tilbake til Roma, hvor hun ventet på ham. Først i 1367 kom han og stadfestet i 1370 hennes orden, dog bare som en augustinerorden med hennes regel som en vedføyd «konsitusjon». Hun døde i Roma, men allerede året etter ble hennes legeme brakt  hjem til Sverige og begravet i Vadstena. I 1391 ble hun kanonisert. Hennes karakters storhet, hennes frimodighet og klokskap gjør henne til en av Nordens merkeligste kvinner.

Den hellige Birgittas kjennetegn når hun blir framstilt i kunsten er en bok og et blekkhus, en sort nonnedrakt med hvitt hodeklede, et lys (en historie forteller at hun frivillig lot dråper av brennende voks falle ned på sin hand for å simulere Kristi sår), en pilgrimsstav med hatt og vadsekk (se bildet ovenfor) som symboliserer hennes reiser til Roma mf.fl. Hun avbildes også skrivende mens hun tar diktat fra en engel (se bildet ovenfor), knelende foran synet av Jomfru Maria og Barnet og mens hun gir sine ordensregler til sine nonner.

Les mer om Den hellige Birgitta og Birgittaordenen her. Prof. Tore Nyberg, en av de som vet mye om helgenen og birgittaordenen, er redaktør for boken «Den hellige Birgitta – hendes værk og hendes klostre i Norden», Odense universitetsforlag, 1991. Kan kjøpes via antikvariat.

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))