Posts Tagged ‘«Kilden»’

«Kilden eller Brevet om fiskeren Markus»

oktober 19, 2009

«Fiskeren Markus
Det var så vemodig, syntes han og la sig tilbake i puten og gråt. Når han så hadde grått en stund, kom mattheten atter og tok ham ifra. Så lå han på ny og døste og drømte og så ut i et billedmylder som gled forbi ham i sakte strøm. Under det her ebbet kraften ut – for hver en gang som han vendte tilbake, så var han som mer vissen enn før. Men på samme tid som han visnet var det som noe skjøt vekst inni ham og nærte sig av det som foregikk. Her skjedde som en oppfyllelse i ham, der han lå under kjødets lov og var den hjemfallen med alt sitt. For kjødets lov var ikke den eneste, her var opfyllelsens lov som all skapning stundet imot. Når Marie iblandt bøide sig over ham og skulde se om han sov – å, da lå Markus på ryggen og så tvers gjennom taket, tvers gjennom rommet og hemmeligheten og fattet alt i et blink som det var. Ja, det var i det halve sekund som han var opløftet over det hele og fikk forståelsen evig inn. Han så hvordan menneskets liv var ment, hvordan de satt til bords rundt jorden og holdt måltid og spiste og drakk. Det var ment som et brorskapsmåltid, lykkelig den som forstod det var slik, det var ment som et kjærlighetsmåltid som skulde binde dem alle isammen innen det store adskillelses stund. Og alt mens de satt og spiste og drakk, så sendte den evige bud på dem og hentet dem til sig og tok dem bort. Ja, en efter en så fikk de bud og måtte legge skjeen ifra sig, alle fikk bud og måtte av sted. Nu var budet kommet til Markus, nu var det hans tur å gå med. Kunde han gå med frimodig åsyn, kunde han reise sig glad fra stolen og følge budet med tillit og tro? Å, men han var bare et lite menneske, Vårherre tilgi ham om han blev redd, om mørket skremte og slo ham med angst.
Den siste dagen han levde, lå han og prøvde sig innerst inn – om han kunde tilgi som skrevet stod og skilles fra menneskene uten nag. Han tok dem for sig en efter en, alle som hadde trådt på ham likesom, alle som hadde skubbet ham fra sig og vært uvennlige all sin tid. Skomakeren, kunde han tilgi skomakeren? Jo, han kunde tilgi skomakeren, det var riktig en flink kar. Enn Kristen, kunde han tilgi Kristen? Jo, han kunde tilgi Kristen med. Så lå han og kjente sig lettet og glad og kom til å huske profeten Elias som blev optatt av en gloende vogn. Nu skulde Markus optas han med, nok kom her ingen vogn efter ham, men det kunde også være det samme. For det kom ikke an på måten, det var målet som det kom an på, målet som var og som er og som blir …
Et menneske kommer til verden – en ånd daler ned på jorden, den roter en støvsky op omkring sig, tar støv på og sleper det rundt. Når dens tid her nede er omme, legger den atter støvet av og vender tilbake i det eviges favn.»

Gabriel Scott
Gabriel Scott

Fra Kilden av Gabriel Scott, 1918.
Boken regnes som Gabriel Scotts mesterverk, «en lyrisk beveget hyllest til naturen og naturfromheten», sitert fra boken «Gabriel Scott», 1949, av Arne Beisland.
Du kan lese mer om Gabriel Scott (1874-1958) på nettsiden til Gabriel Scott Selskabet. «Kilden eller Brevet om fiskeren Markus» ble i år, 2009, utgitt på engelsk, oversatt av forfatterens sønnesønn, Jan Scott, og har fått tittelen Markus – The Fisherman. Sitat fra lanseringen i mai ved UiA: «Fiskeren Markus viser en livsforståelse, en livsglede, et måtehold, en toleranse og en sans for naturen som kan gi en impuls til oss alle i vår travle og pengefokuserte tid. Boka vil også egne seg glimrende som inspirasjon for norske studenter og som gavebok til amerikansk- og engelsklesende venner og forbindelser i og utenfor USA», ifølge Thor Einar Hanisch.

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))