Posts Tagged ‘kjærligheten’

«Visdom i hjertet»- ved Sivert Øydvin

desember 20, 2009


«Visdom i hjertet»

– «Bøkenes Bok»
har megen visdom
å meddele oss –

– det forunderlige er
at om man prøver
å finne en fellesnevner
for det som skal være
drivkraften bak alle
fremstøt for det gode
og for menneskelig lykke –
får man en klar vinner:
– «hjertets melodi» –

kjærligheten – –
– kanskje et alvorlig memento
nå ved årsoppgjøret? –

– har vår tenkning
i det foregående året
vært for «markedsbevisst»?
– har vi vært for redde
for at hjertets uberegnlighet
skulle gripe forstyrrende
inn i våre geniale kalkyler? –

– «lær oss å telle våre dager –
så vi kan få visdom i hjertet,» –

S.Ø.

Diktet er sakset fra Tønsbergs Blad

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))

Reklamer