Posts Tagged ‘Neil Postman’

Neil Postman – «Vi morer oss til døde»

september 20, 2009

Neil Postman«Lenge hadde vi blikket rettet mot 1984 … Men … parallelt med Orwells dystre vyer fantes andre … like skremmende, nemlig Aldous Huxleys «Vidunderlige nye verden» … Det Orwell fryktet, var dem som ville forby bøker. Det Huxley fryktet, var at det ikke lenger ville være noen grunn til å forby en bok …  Orwell fryktet dem som ville frata oss opplysningene. Huxley fryktet dem som ville gi oss så mange at vi henfalt til passivitet og selvopptatthet. Orwell fryktet at sannheten ville skjules for oss. Huxley fryktet at sannheten ville drukne i et hav av likegyldigheter. Orwell fryktet at vi ville bli fanget i en kultur. Huxley fryktet at vi ville bli en triviell kultur …

Når en befolkning blir oppslukt av trivialiteter, når kulturliv får en ny definisjon og blir til en evig runddans av underholdning, når seriøs offentlig samtale blir til en form for barnebabbel, kort sagt når et folk blir til et publikum, og dere offentlige liv blir til et varietenummer (hvilket skulle bevises, scribos anm.), da er det fare på ferde for denne nasjonen, og kulturdød er en nærliggende mulighet.

I USA har Orwells profetier liten relevans, men Huxleys er på god vei til å bli virkelighet.»

Fra Neil Postmans bok Amusing Ourselves to Death, Vi morer oss til døde. Den offentlige samtale i underholdningsindustriens tidsalder, fra 1985 (ISBN 82-574-0560-4)

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))