Posts Tagged ‘nektar’

Om å lage sin egen honning av stjålen nektar…

mars 29, 2011


«Biene flyr fra blomst til blomst og stjeler nektar, men etterpå lager de honning av den som er helt deres egen, nå er det ikke lenger tale om timian eller merian.
På samme måte skal eleven omdanne det stoff han har lånt av andre, smelte det sammen og slik skape noe som helt er hans eget verk, nemlig sin dømmekraft.
Undervisning, arbeid og studier tar utelukkende sikte på å utvikle den.»

Fra Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592); Essays, bind 1, side 215 (Oslo, Aschehoug, 2004)

((trykk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r))