Posts Tagged ‘St. Katharinas kjennemerker’

Tid for å spinne – Karimesse

november 25, 2009

Tiden for innearbeid er kommet. Spinning av ulla er en av syslene.

Karimesse er også en kirkelig høytid, til minne om den hellige Katharina. Katharina fra Alexendria omtales ikke i noen kilde fra antikken; men tekster fra middelalderen har mye å fortelle om henne. Hun skal i en disputas ha omvendt 50 filosofer. Etter legenden ble hun drept på befaling av den romerske keiser Maximus’ befaling (305); som fikk konstruert et pigget til tortur av helgenen, men et lyn fra himmelen ødela hjulet før det kunne skade henne. Hun ble senere halshogd. Kunsthistorisk attrubutt; hjul, helt eller brutt, en krone som peker mot hennes kongelige avstamming og/eller sverdet som ble brukt til hennes henrettelse. Som på bildet til venstre, kan hun også bli fremstilt holdende et palmeblad, et symbol som i den tidlige kristne kirke ble brukt om den kristnes seier over døden.
St. Katharina er beskytter for utdannelse og læring og kan i kunsten avbildes med symboler for læring; matematiske instrumenter, en globus og åpne bøker. Hun er vernehelgen for de filosofiske studier.

Ifølge legenden ble hennes kropp ført av engler til et kloster, St. Katharina kloster, ved fjellet Sinai i Egypt, hvor det hevdes at hennes relikvier fremdeles befinner seg. St. Katharinas popularitet blant de kvinnelige helgenene ble kun overskygget av den som ble Maria Magdalena til del.

((klikk her for å komme til forsiden av «t e r s k l e r»))